Sân chơi lớn cho sinh viên trải nghiệm về thương mại điện tử

Ban Tổ chức bấm nút phát động Cuộc thi “Tài năng thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam 2019". Ảnh: PV
Ban Tổ chức bấm nút phát động Cuộc thi “Tài năng thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam 2019". Ảnh: PV
Ban Tổ chức bấm nút phát động Cuộc thi “Tài năng thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam 2019". Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top