Sai tên vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8

Hàng loạt lỗi chính tả tên vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8. Ảnh: Tuệ Nhi
Hàng loạt lỗi chính tả tên vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8. Ảnh: Tuệ Nhi
Hàng loạt lỗi chính tả tên vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top