Sách Tiếng Việt "tuổi 40" của GS Hồ Ngọc Đại: Có thể bị dừng từ năm học 2020-2021

Sách lớp 1 “Công nghệ giáo dục” do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên được áp dụng giảng dạy từ 1978. Ảnh: HN
Sách lớp 1 “Công nghệ giáo dục” do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên được áp dụng giảng dạy từ 1978. Ảnh: HN
Sách lớp 1 “Công nghệ giáo dục” do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên được áp dụng giảng dạy từ 1978. Ảnh: HN
Lên top