Sách giáo khoa Toán lớp 2, lớp 6 có những điểm gì mới?

Sách giáo khoa môn Toán lớp 6 - bộ Cánh Diều. Ảnh: Tô Thế
Sách giáo khoa môn Toán lớp 6 - bộ Cánh Diều. Ảnh: Tô Thế
Sách giáo khoa môn Toán lớp 6 - bộ Cánh Diều. Ảnh: Tô Thế
Lên top