Sách giáo khoa sẽ được thiết kế để không phải sử dụng một lần

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ khắc phục việc học sinh viết vào sách giáo khoa, tránh gây lãng phí. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ khắc phục việc học sinh viết vào sách giáo khoa, tránh gây lãng phí. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ khắc phục việc học sinh viết vào sách giáo khoa, tránh gây lãng phí. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top