Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Chi tiết 13 tiêu chí thẩm định sách giáo khoa

Nếu không chỉnh sửa để thẩm định lại, sách "Công nghệ giáo dục" sẽ không thể đưa vào giảng dạy trong các nhà trường.
Nếu không chỉnh sửa để thẩm định lại, sách "Công nghệ giáo dục" sẽ không thể đưa vào giảng dạy trong các nhà trường.
Nếu không chỉnh sửa để thẩm định lại, sách "Công nghệ giáo dục" sẽ không thể đưa vào giảng dạy trong các nhà trường.
Lên top