Rốt ráo tập huấn cho những người thẩm định sách giáo khoa mới

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì họp về thẩm định SGK.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì họp về thẩm định SGK.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì họp về thẩm định SGK.
Lên top