Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rộn ràng học sinh đồng bào Tây Nguyên đến trường

Hòa cùng không khí khai giảng cả nước, học sinh các tỉnh Tây Nguyên cũng nô nức đến trường. Ảnh: T.D
Hòa cùng không khí khai giảng cả nước, học sinh các tỉnh Tây Nguyên cũng nô nức đến trường. Ảnh: T.D