Robot ‘Make in VietNam’ Trí Nhân giải toán, phiên dịch và pha trò

Lên top