Rà soát điểm thi ở Sơn La: Học sinh có điểm cao vượt trội đăng ký vào trường công an

Đoàn công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục tiến hành rà soát, làm việc với tinh thần rất khẩn trương để làm rõ những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.
Đoàn công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục tiến hành rà soát, làm việc với tinh thần rất khẩn trương để làm rõ những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.
Đoàn công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục tiến hành rà soát, làm việc với tinh thần rất khẩn trương để làm rõ những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.