Rà soát bất thường điểm thi tại Lạng Sơn: 8 bài thi môn Ngữ văn giảm điểm sau chấm thẩm định

Ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia.
Ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia.
Ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia.
Lên top