Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rà soát bất thường điểm thi tại Hà Giang: Làm việc không kể ngày nghỉ, tối muộn

Địa điểm họp rà soát được bảo vệ kĩ càng. Ảnh: Tiền Phong
Địa điểm họp rà soát được bảo vệ kĩ càng. Ảnh: Tiền Phong