Ra đề mở, cho thí sinh sử dụng tài liệu đang là xu hướng hiện đại