Quyết định 861 - Phép thử liều cao với giáo dục miền núi

Yên Bái đang phấn đấu giúp cho 100% các em học sinh có đủ điều kiện đến trường. Ảnh: Thanh Chi.
Yên Bái đang phấn đấu giúp cho 100% các em học sinh có đủ điều kiện đến trường. Ảnh: Thanh Chi.
Yên Bái đang phấn đấu giúp cho 100% các em học sinh có đủ điều kiện đến trường. Ảnh: Thanh Chi.
Lên top