Quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Ngữ văn diễn ra thế nào?

Môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT được chấm theo hai vòng độc lập bởi 2 cán bộ chấm thi thuộc 2 tổ chấm thi khác nhau. Ảnh: Hải Nguyễn
Môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT được chấm theo hai vòng độc lập bởi 2 cán bộ chấm thi thuộc 2 tổ chấm thi khác nhau. Ảnh: Hải Nguyễn
Môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT được chấm theo hai vòng độc lập bởi 2 cán bộ chấm thi thuộc 2 tổ chấm thi khác nhau. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top