Quy trình bổ nhiệm giáo sư đang tạo điều kiện cho sự gian dối, lẫn lộn vàng thau

TS Lê Viết Khuyến tiếp tục kiến nghị cần trả lại việc xét duyệt chức danh GS, PGS cho các trường đại học. Ảnh: N.Khánh
TS Lê Viết Khuyến tiếp tục kiến nghị cần trả lại việc xét duyệt chức danh GS, PGS cho các trường đại học. Ảnh: N.Khánh
TS Lê Viết Khuyến tiếp tục kiến nghị cần trả lại việc xét duyệt chức danh GS, PGS cho các trường đại học. Ảnh: N.Khánh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM