Quy định về chiều cao giáo viên từ 1,5m: Bộ GDĐT nói gì?

Quy định về chiều cao đối với tuyển sinh ngành đạo tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đang gây nên những tranh luận trái chiều. Ảnh: HN
Quy định về chiều cao đối với tuyển sinh ngành đạo tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đang gây nên những tranh luận trái chiều. Ảnh: HN
Quy định về chiều cao đối với tuyển sinh ngành đạo tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đang gây nên những tranh luận trái chiều. Ảnh: HN
Lên top