Quy định tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội đang làm khó phụ huynh

Nếu việc tuyển sinh chỉ gói gọn trong 1-2 ngày, nhiều người lo ngại sẽ khó tránh cảnh tượng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con. Ảnh minh họa: VNE
Nếu việc tuyển sinh chỉ gói gọn trong 1-2 ngày, nhiều người lo ngại sẽ khó tránh cảnh tượng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con. Ảnh minh họa: VNE
Nếu việc tuyển sinh chỉ gói gọn trong 1-2 ngày, nhiều người lo ngại sẽ khó tránh cảnh tượng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con. Ảnh minh họa: VNE
Lên top