Quy định phạt tiền khi đánh học sinh khó khả thi, gây ức chế cho giáo viên

Luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp - chia sẻ về những điểm chưa hợp lý trong Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp - chia sẻ về những điểm chưa hợp lý trong Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp - chia sẻ về những điểm chưa hợp lý trong Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Lên top