Quy định mới về xếp loại học lực sẽ thay đổi tư duy gia đình và nhà trường

Nhiều giáo viên cho rằng, không xếp loại học lực giúp tránh “lạm phát” giấy
khen và học sinh giỏi. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên cho rằng, không xếp loại học lực giúp tránh “lạm phát” giấy khen và học sinh giỏi. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên cho rằng, không xếp loại học lực giúp tránh “lạm phát” giấy khen và học sinh giỏi. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top