Quy định mới về việc cho học sinh nghỉ học khi trời rét

Các trường có thể lùi giờ vào lớp để đảm bảo sức khỏe của học sinh khi trời rét. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Các trường có thể lùi giờ vào lớp để đảm bảo sức khỏe của học sinh khi trời rét. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Các trường có thể lùi giờ vào lớp để đảm bảo sức khỏe của học sinh khi trời rét. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Lên top