Quy định cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT được cộng điểm ưu tiên tính theo 3 diện, học sinh giỏi được cộng tối đa 2 điểm.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT được cộng điểm ưu tiên tính theo 3 diện, học sinh giỏi được cộng tối đa 2 điểm.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT được cộng điểm ưu tiên tính theo 3 diện, học sinh giỏi được cộng tối đa 2 điểm.
Lên top