Quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không phù hợp thì phải sửa đổi

Ông Lê Văn Cuông – Nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: LDO.
Ông Lê Văn Cuông – Nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: LDO.
Ông Lê Văn Cuông – Nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: LDO.
Lên top