Quy định chuẩn chữ viết: Cần thiết nhưng phải có nghiên cứu kỹ lưỡng

Bộ GDĐT kỳ vọng việc sử dụng thống nhất trong toàn ngành giáo dục sẽ tạo ra một lớp người mới quen với cách viết này, dần dần những quy định mang tính hợp lý sẽ lan tỏa ra toàn xã hội. Ảnh: HN
Bộ GDĐT kỳ vọng việc sử dụng thống nhất trong toàn ngành giáo dục sẽ tạo ra một lớp người mới quen với cách viết này, dần dần những quy định mang tính hợp lý sẽ lan tỏa ra toàn xã hội. Ảnh: HN
Bộ GDĐT kỳ vọng việc sử dụng thống nhất trong toàn ngành giáo dục sẽ tạo ra một lớp người mới quen với cách viết này, dần dần những quy định mang tính hợp lý sẽ lan tỏa ra toàn xã hội. Ảnh: HN