Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Quy định bắt buộc với mọi thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2017