Quy định bắt buộc nếu muốn vào học ngành Y Dược, Sư phạm năm 2020

Thí sinh phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu về học bạ nếu muốn dự tuyển vào các ngành thuộc nhóm Đào tạo giáo viên, Sức khoẻ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu về học bạ nếu muốn dự tuyển vào các ngành thuộc nhóm Đào tạo giáo viên, Sức khoẻ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu về học bạ nếu muốn dự tuyển vào các ngành thuộc nhóm Đào tạo giáo viên, Sức khoẻ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top