Quy chế tuyển sinh 2020: Hạn chế tối đa thay đổi, tạo thuận lợi cho học sinh

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top