Quy chế đào tạo TS theo Thông tư 18 là hạ chuẩn, cần điều chỉnh

Các nhà khoa học có nhiều tranh luận liên quan đến quy chế đào tạo tiến sĩ theo Thông tư 18.
Các nhà khoa học có nhiều tranh luận liên quan đến quy chế đào tạo tiến sĩ theo Thông tư 18.
Các nhà khoa học có nhiều tranh luận liên quan đến quy chế đào tạo tiến sĩ theo Thông tư 18.
Lên top