Quy chế đào tạo tiến sĩ mới từ góc nhìn thực tế hiện nay

Một buổi lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Ảnh minh họa:  Ng.Ngân
Một buổi lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Ảnh minh họa: Ng.Ngân
Một buổi lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Ảnh minh họa: Ng.Ngân
Lên top