Quy chế đào tạo tiến sĩ mới không phải “thụt lùi” mà điều chỉnh phù hợp

GS.TS Võ Văn Sen cho rằng cần hiểu quy chế đào tạo tiến sĩ năm 2021 là quy định tối thiểu. Ảnh: NVCC
GS.TS Võ Văn Sen cho rằng cần hiểu quy chế đào tạo tiến sĩ năm 2021 là quy định tối thiểu. Ảnh: NVCC
GS.TS Võ Văn Sen cho rằng cần hiểu quy chế đào tạo tiến sĩ năm 2021 là quy định tối thiểu. Ảnh: NVCC
Lên top