Quốc vương Brunei tới thăm Trung tâm tiếng Anh hợp tác giữa ĐH Quốc gia Brunei và ĐH FPT

Bộ trưởng Bộ giáo dục Brunei Haji Suyoi bin Haji Osman gặp gỡ cán bộ của Tổ chức giáo dục FPT
Bộ trưởng Bộ giáo dục Brunei Haji Suyoi bin Haji Osman gặp gỡ cán bộ của Tổ chức giáo dục FPT
Bộ trưởng Bộ giáo dục Brunei Haji Suyoi bin Haji Osman gặp gỡ cán bộ của Tổ chức giáo dục FPT
Lên top