Quốc hội tiếp tục giám sát việc biên soạn, thẩm định sách giáo khoa

Chiều 17.11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã chính thức bế mạc. Ảnh: Quốc hội
Chiều 17.11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã chính thức bế mạc. Ảnh: Quốc hội
Chiều 17.11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã chính thức bế mạc. Ảnh: Quốc hội
Lên top