Quên “học phí”, “học giá” đi, đây là những vấn đề “nóng” đang chờ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ giải đáp những vấn đề nóng của giáo dục trong phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội từ 4-6.6.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ giải đáp những vấn đề nóng của giáo dục trong phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội từ 4-6.6.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ giải đáp những vấn đề nóng của giáo dục trong phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội từ 4-6.6.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top