Quảng Trị tiếp nhận 100 bộ máy tính cho ngành Giáo dục

Thầy giáo Lê Đức Hùng - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận 10 bộ máy tính do Tổng công ty Điện lực miền Nam trao tặng. Ảnh: Minh Thành
Thầy giáo Lê Đức Hùng - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận 10 bộ máy tính do Tổng công ty Điện lực miền Nam trao tặng. Ảnh: Minh Thành
Thầy giáo Lê Đức Hùng - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận 10 bộ máy tính do Tổng công ty Điện lực miền Nam trao tặng. Ảnh: Minh Thành
Lên top