Quảng Trị: Quảng trường Giải phóng chật kín người cổ vũ cho nhà “leo núi” Tân Nhật

Hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Giải phóng cổ vũ cho Tân Nhật. Ảnh: Hưng Thơ.
Hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Giải phóng cổ vũ cho Tân Nhật. Ảnh: Hưng Thơ.
Hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Giải phóng cổ vũ cho Tân Nhật. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top