Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu trường học