Quảng Trị bố trí ăn nghỉ tập trung cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top