Quảng Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh công bố điểm thi lớp 10

Các tỉnh thành phố bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Tuệ Nhi
Các tỉnh thành phố bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Tuệ Nhi
Các tỉnh thành phố bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top