Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên năm 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Quảng Ngãi 2021 đã được công bố. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Quảng Ngãi 2021 đã được công bố. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Quảng Ngãi 2021 đã được công bố. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top