Quảng Nam, Đà Nẵng: Không tổ chức lễ khai giảng, lùi thời gian năm học mới

Học sinh tại vùng dịch bệnh ở Quảng Nam và Đà Nẵng có thể sẽ lùi thời gian khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh tại vùng dịch bệnh ở Quảng Nam và Đà Nẵng có thể sẽ lùi thời gian khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh tại vùng dịch bệnh ở Quảng Nam và Đà Nẵng có thể sẽ lùi thời gian khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Chung
Lên top