Quảng Bình điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học năm học 2021-2022

Quảng Bình điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học bắt đầu từ ngày 20.9.2021. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Quảng Bình điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học bắt đầu từ ngày 20.9.2021. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Quảng Bình điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học bắt đầu từ ngày 20.9.2021. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Lên top