Quảng Bình chưa tổ chức dạy học qua đài PTTH với lớp 9 và 12

Tại Quảng Bình, nhiều trường hợp phải đi cách ly đang trong độ tuổi đến trường. Ảnh: LPL
Tại Quảng Bình, nhiều trường hợp phải đi cách ly đang trong độ tuổi đến trường. Ảnh: LPL
Tại Quảng Bình, nhiều trường hợp phải đi cách ly đang trong độ tuổi đến trường. Ảnh: LPL
Lên top