Quản trị tại các trường học vốn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền - Trưởng nhóm xây dựng chuẩn Hiệu trưởng phổ thông. Ảnh: HN
PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền - Trưởng nhóm xây dựng chuẩn Hiệu trưởng phổ thông. Ảnh: HN
PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền - Trưởng nhóm xây dựng chuẩn Hiệu trưởng phổ thông. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top