Quản lý chửi học viên "óc lợn": Chửi bậy, văng tục đã trở thành "thương hiệu"

Nhiều học viên của trung tâm MST thừa nhận việc cô Tuyến nói tục tĩu thường xuyên diễn ra mỗi khi cô lên lớp.
Nhiều học viên của trung tâm MST thừa nhận việc cô Tuyến nói tục tĩu thường xuyên diễn ra mỗi khi cô lên lớp.
Nhiều học viên của trung tâm MST thừa nhận việc cô Tuyến nói tục tĩu thường xuyên diễn ra mỗi khi cô lên lớp.
Lên top