Quan điểm "tiên học lễ, hậu học văn" có còn phù hợp?

"Tiên học lễ, hậu học văn" là khẩu hiệu đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Ảnh: Thanh Chung
"Tiên học lễ, hậu học văn" là khẩu hiệu đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Ảnh: Thanh Chung
"Tiên học lễ, hậu học văn" là khẩu hiệu đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top