Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quan điểm của Bộ GDĐT khi đề xuất tăng lương giáo viên không được ủng hộ

Bộ trưởng GDĐT từng hứa sẽ đồng hành, tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Như Ý.
Bộ trưởng GDĐT từng hứa sẽ đồng hành, tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Như Ý.