Quan điểm của Bộ GDĐT khi đề xuất tăng lương giáo viên không được ủng hộ

Bộ trưởng GDĐT từng hứa sẽ đồng hành, tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Như Ý.
Bộ trưởng GDĐT từng hứa sẽ đồng hành, tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Như Ý.
Bộ trưởng GDĐT từng hứa sẽ đồng hành, tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Như Ý.