Quá nhiều học sinh giỏi, học sinh tiên tiến bỗng trở thành cá biệt

Cứ đến cuối năm học, câu chuyện giấy khen, điểm số của học sinh lại trở thành đề tài nóng. (Ảnh minh họa: LDO)
Cứ đến cuối năm học, câu chuyện giấy khen, điểm số của học sinh lại trở thành đề tài nóng. (Ảnh minh họa: LDO)
Cứ đến cuối năm học, câu chuyện giấy khen, điểm số của học sinh lại trở thành đề tài nóng. (Ảnh minh họa: LDO)