Quà 20.11: Học sinh tặng hoa dã quỳ, cô giáo xúc động rơi nước mắt