Phương thức xét tuyển vào ĐH Cần Thơ cho thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp

Phương thức xét tuyển vào Đại học Cần Thơ cho thí sinh xét đặc cách. Ảnh: Đ.X
Phương thức xét tuyển vào Đại học Cần Thơ cho thí sinh xét đặc cách. Ảnh: Đ.X
Phương thức xét tuyển vào Đại học Cần Thơ cho thí sinh xét đặc cách. Ảnh: Đ.X
Lên top