Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Phương án tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top