Phương án tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top